Draudiminių įvykių administarvimas

Draudiminių įvykių administravimas:

  • Konsultacijos Draudėjui atsitikus draudiminiam įvykiui, siekiant užtikrinti Draudėjo pareigų draudimo bendrovei vykdymą;
  • Pranešimų apie draudiminį įvykį įforminimas Draudėjui patogioje vietoje (jo buveinėje, kt.), pagal draudimo bendrovių reikalavimus;
  • Pranešimas apie draudiminį įvykį draudikui, Draudėjo atstovavimas, sudarant transporto priemonės defektaciją, pagal draudimo bendrovių reikalavimus ir terminus;
  • Draudiminio įvykio aplinkybių aiškinimasis su kompetentingomis institucijomis bei savalaikio pažymų gavimo užtikrinimas.

Autoremonto organizavimas:

  • Automobilio paėmimas iš Draudėjui patogios vietos ir transportavimas iki remonto įstaigos;
  • Išaiškėjus nenumatytiems sugadinimams, papildomos defektacijos organizavimas;
  • Remontui reikalingų detalių paieška ir tiekimas;
  • Remonto sąmatos suderinimas su draudimo bendrove;
  • Remonto darbų terminų optimizavimas ir kokybės kontrolė;
  • Automobilio grąžinimas Draudėjui patogioje vietoje ir laiku.